8,11α-Methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol,tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)- (cas 38966-21-1) Molecular Structure

CAS No. 38966-21-1 (8,11α-Methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol,tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)- )

Molecular Formula: C20H34O4Molecular Weight: 338.48

Related Products Information

Contact Supplier
 • Aphidicolin

  Updatetime:Feb 07 2017

  DetailDesc: Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd is one of China's leading providers of integrated fine chemical services including offering, research and development, Custom manufacturing business, as well as other Value-added customer services, for diversified range products of chemicals, pharmaceuticals, and specialities.

  Tel:86-571-87396430
  Address:No.200 Zhenhua Rd.Xihu Industrial Park, Hangzhou 310030, China
  Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd

  Diamond member Diamond member Audited Supplier

  Country/Region:China

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier

 • Aphidicolin

  Updatetime:Dec 06 2016

  Tel:86-571-85586718
  Address:Joinhands Science Park, No.4028,Nanhuan Road,

  Introduction:WelcometoCapotchemEstablishedin1996,CapotChemicalCo.,LtdisafineorganicsmanufacturingfacilitywhichlocatedinHangzhou,P.R.China.Weproduceawiderangeoforganics,especiallyfluorine,boronicacids,aminoacids,unnaturalaminoacids,peptide,crosslinkers,organocatalysts,chiralbuildingblocks,heterocycliccompoundsandotheractivepharmaceuticalingredientscompounds.WearecertifiedtotheISO9001:2000Standards,haveasafetyma...

  Capot Chemical Co., Ltd.

  Audited Supplier

  Country/Region:China

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier MSNMSN

 • Aphidicolin

  Updatetime:Dec 10 2015

  Min. Order:1/Gram Supply Ability:10 Month/Metric Ton

  DetailDesc:Aphidicolin

  Tel:86-571-85232161
  Address:6th Floor, Block C, 7th Building, Xigang Xinjie, Xihu Industrial Park, Sandun Town, Hangzhou, China
  AFINE CHEMICALS LIMITED

  Audited Supplier

  Country/Region:China

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier SkypeSkype

 • APHIDICOLIN

  Updatetime:Mar 29 2016

  FOB Price:Inquiry USD/Gram Min. Order:1/Gram Supply Ability:100 Day/Gram

  DetailDesc:Name:APHIDICOLIN CAS NO:38966-21-1 Molecular Formula:C20H34O4 Molecular Weight:338.48Melting Point:205-210℃ Stability:Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents, ammonia.

  Tel:1-631-5046093
  Address:45-16 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA
  Boc Sciences

  Country/Region:United States

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier

 • Aphidicolin

  Updatetime:Oct 22 2014

  Tel:+86-(21)-38218795
  Address:580 Lane, Kanghong Road, Pudong New District, Shanghai 201315,

  Introduction:ChemplatisaChemicalssupplierandCustomChemicalsexpertofchina.WesupplyActivePharmaceuticalIngredients(API),Agrochemicals,DyesandPigments,flavorsandFragrances,Biochemicals&Polymers.AsanimportantbranchofShanghaiXunxinChemicalCo.,Ltd.,Chemplatisbasedonchemicalproductssynthesizingandtrading.Wecanprovidetenthousandsofgeneralchemicalsandthousandsofbio-chemicalsfrommilligramtokilogramscale.Wealsocanprovide...

  Shanghai Xunxin Chemical Co., Ltd

  Country/Region:China

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier SkypeSkype

 • APHIDICOLIN

  Updatetime:Apr 25 2014

  DetailDesc:APHIDICOLIN

  Tel:1-631-5046093
  Address:45-16 Ramsey Road Shirley, NY 11967, USA
  Boc Sciences

  Country/Region:United States

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier

 • Aphidicolin

  Updatetime:Mar 24 2014

  Min. Order:1/Gram Supply Ability:10 Month/Metric Ton

  DetailDesc:Aphidicolin

  Tel:86-411-39074598
  Address:No.98,Shengli road,,Jinzhou district,
  Andexin industrial Co.,Limited

  Country/Region:China

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier MSNMSN SkypeSkype

 • Aphidicolin

  Updatetime:Apr 25 2013

  Tel:86-512-62956016
  Address:Suite 209 A3 Building 218, Xinghu Rd, Suzhou Industrial Park, SuZhou, Jiangsu 215125,

  Introduction:SuzhouIndustrialParkYacooChemicalReagentCo.,Ltd.startedoperationsin2003.Withourcontinuedsuccess,wehaveexpandedandnowoperatefromThreecommercialestablishments,manufacturing,Innovationandmarketing.Wespecializeinofferingawidevarietyofchemicalsandreagents.OurproductsincludeMolecularBiologyReagents,ChromogenicSubstrates,ElectronicChemicals,ChemiluminescenceSubstrates,EnzymeInhibitors,andGeneralBiochemic...

 • 8,11a-Methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol,tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-

  Updatetime:Dec 18 2010

  Tel:858 452 9925
  Address:6450 Lusk Blvd. Suite E102 San Diego, CA 92121
  A.G. Scientific, Inc.

  Country/Region:United States

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier

 • 8,11a-Methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol,tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-

  Updatetime:Dec 18 2010

  Tel:+852-(2576)-0298
  Address:18/F Catic Plaza, 8 Causeway Road Causeway Bay,

  Introduction:Profile:LeawellInternationalLimitedisadistributorandmarketerofpharmaceutical,chemicalrawmaterials,intermediatesandpharmaceuticalfinisheddosages.OurAPIsincludeadapalene,alanylglutamine,bromfenacsodium,cefotaximesodium,cloprostenolsodium,dimethindenemaleate,dextromethorphanhydrobromide,erythromycinestolateandindoraminhydrochloride.Weofferintermediatessuchasenrofloxacin,amphotericin,chondroitinsulfat...

  Leawell International Limited

  Country/Region:Hong Kong

  Business Type: Trading Company

  Contact Supplier

 • 8,11a-Methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol,tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-

  Updatetime:Dec 18 2010

  Tel:972 2 5853953
  Address:Yatziv 25, POB 47120, Jerusalem 97800 Israel
  Fermentek Ltd

  Country/Region:Israel

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier

 • Aphidicolin

  Updatetime:Nov 13 2010

  Tel:+86-(531)-88032799
  Address:2/F, East Tower, Bldg 12, No. 2 Qilihe Road, Jinan 250100,

  Introduction:HaihangIndustryCo.,Ltd.isaproducerandsupplierofChemicalsinChina.Wedevelop,produceanddistributePharmaceuticalChemicals,SpecialChemicalsandotherFineChemicals.WeofferawiderangeofChemicalproductstovariousindustries.Wespecializeindomesticandforeignmarket.OurproductlineincludesAcetonitrile,1-Chloro-2-(Difluoromethyl)-4-(Trifluoromethyl)Benzene,4-(Difluoromethyl)-2-Fluoro-1-Methylbenzene,2-Chloro-4-(Difl...

 • Aphidicolin

  Updatetime:Nov 13 2010

  Tel:+86-(21)-50791030 / 68712331
  Address:Room 203, Block D, No.333 Cailun Road, Zhangjiang High-tech Park, Shanghai 201203,

  Introduction:AOKChemCo.,Ltd.manufactures,suppliesanddistributesFineChemicals,Intermediates,BuildingBlocks&SmallMolecularCompoundsforPharmaceutical,Biotechnology&DrugDiscoveryCompanies.Wespecializeinchemistryfield,suchasmoleculardesign,customsynthesis,andoutsourcingoffinechemicals.Wedistributemanykindsoffinechemicals,intermediatesandsmallcompounds.APIsandIntermediatesCatalogueNo.ProductNameCAS.NoA4900IsobutylCh...

  AOKChem Co., Ltd.

  Country/Region:China

  Contact Supplier

 • Aphidicolin

  Updatetime:Nov 13 2010

  Tel:+1-(803)-739 8800
  Address:1741, Old Dunene Road, West Columbia, South Carolina 29172,

  Introduction:Profile:FluorochemLtd.,c/oOakwoodProductsproducesawiderangeoforganicswithparticularemphasisonfluorineandsulfurcompounds.Wemanufacturefluorochemicals,organsulphurcompoundsandorganicintermediates.Ourproductcomprisesofmandelicacids,sulfonylchlorides,brominatedaromatics,fluorinatedcarboxylicacids,heterocyclicsandbenzotriazole.Weassistintheresearchanddevelopmentofnewideasandcommercialproducts.

 • Aphidicolin

  Updatetime:Nov 13 2010

  Tel:+49-(9231)-9619 73
  Address:Waldershofer Str. 49-51, Marktredwitz D-95615,

  Introduction:Profile:IrisBiotechGmbHisamanufacturerofphosphorus,nitricacid,benzoicacidandseveralmercuryderivatives.Ourproductlineincludesimmobilisedenzymesforbiocatalysis,unusualenzymes&specialproteins,resinsforsolidphasechemistry,scavengerresinsandimmobilizedreagents.

  Iris Biotech GmbH

  Country/Region:Germany

  Business Type: Manufacturer

  Contact Supplier

 • Aphidicolin

  Updatetime:Nov 13 2010

  Tel:+49-(9231)-9619-0
  Address:Oskar Tropitzsch, Gaderstrasse 1, Marktredwitz D-95615,

  Introduction:Profile:CFMOskarTropitzschmanufacturesagrochemicalproducts,disinfectants,pesticides,catalystsandmercurybasedchemicals.Ourproductlineincludesaluminumcompounds,antimony,arsenic,bariumnitrate,leadandleadoxalate.

  CFM Oskar Tropitzsch

  Country/Region:Germany

  Contact Supplier

 • Aphidicolin

  Updatetime:Nov 13 2010

  Tel:+1-(831)-457-3800
  Address:2145, Delaware Avenue, Santa Cruz, California 95060,

  Introduction:Profile:SantaCruzBiotechnology,Inc.specializesinthemanufacture&supplyofantibodiesandsupportproducts.Wedealwithprimaryantibodies,secondaryantibodies,controlantibodies,phospho-specificantibodiesandflowcytometry.

  Santa Cruz Biotechnology, Inc.

  Country/Region:United States

  Contact Supplier