Products
 • Products
 • Buy offers
 • Encyclopedia
 • Msds lib
 • Synthesis
 • Reach Info
 • Suppliers
Home> Hot Product Listed I   > I14-5087
7329-52-4 structure

I14-5087

Iupac Name:2,3,4,5-tetradeuterio-6-methoxyphenol
CAS No.:7329-52-4
Molecular Weight:128.163
Molecular Formula:C12H6F3NO (isomer)
Names and Identifiers
Computational chemical data
 • Molecular Weight:128.163g/mol
 • Molecular Formula:C12H6F3NO
 • Compound Is Canonicalized:True
 • XLogP3-AA:1.3
 • Exact Mass:128.078
 • Monoisotopic Mass:128.078
 • Complexity:83
 • Rotatable Bond Count:1
 • Hydrogen Bond Donor Count:1
 • Hydrogen Bond Acceptor Count:2
 • Topological Polar Surface Area:29.5A^2
 • Heavy Atom Count:9
 • Defined Atom Stereocenter Count:0
 • Undefined Atom Stereocenter Count:0
 • Defined Bond Stereocenter Count:0
 • Undefined Bond Stereocenter Count:0
 • Isotope Atom Count:4
 • Covalently-Bonded Unit Count:1
 • CACTVS Substructure Key Fingerprint: AAADccBgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAABAAAAGgAACAAACASAkAIyBoAABgCA ACBCAAACCAAgIAAIiAAGiIgNJiKGMRqAcCMkwBELuAeAQAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAACAAAAAAAAA AA==
Recommended Suppliers
 • Tel:+91 - 22 - 26355700
 • Fax:
 • Tel:1-631-5046093
 • Fax:1-631-6147828
 • Tel:1-631-5046093
 • Fax:1-631-6147828
Recommended Suppliers
 • Tel:+91 - 22 - 26355700
 • Fax:
 • Tel:1-631-5046093
 • Fax:1-631-6147828
 • Tel:1-631-5046093
 • Fax:1-631-6147828
 
<